caesen

Avís legal

Perquè ens agrada fer les coses bé

Avís Legal

Valua Travel, SL, amb CIF / NIF nº: B65903627 i adreça al C / Muralla de Sant Llorenç, 37, 4ºart 1a., 08302 – Mataró (Barcelona), no pot assumir cap responsabilitat derivada de l’ús incorrecte, inapropiat o il·lícit de la informació apareguda en les pàgines web de: www.valuatravel.com.

Que Valua Travel, S.L. consta inscrita al Registre Mercantil 1, Tom 43.454, Foli 212, Full B 430405.

Amb els límits establerts a la llei, Valua Travel, S.L. no assumeix cap responsabilitat derivada de la falta de veracitat, integritat, actualització i precisió de les dades o informacions que contenen les seves pàgines web.

Els continguts i informació no vinculen a Valua Travel, S.L. ni constitueixen opinions, consells o assessorament legal de cap tipus ja que es tracta merament d’un servei ofert amb caràcter informatiu i divulgatiu.

Les pàgines d’Internet de Valua Travel, S.L. poden contenir enllaços (links) a altres pàgines de terceres parts que Valua Travel, S.L. no pot controlar. Per tant, Valua Travel, S.L. no pot assumir responsabilitats pel contingut que pugui aparèixer en pàgines de tercers.

Els textos, imatges, sons, animacions, software i la resta de continguts inclosos en aquest website són propietat exclusiva de Valua Travel, S.L. o els seus llicenciants. Qualsevol acte de transmissió, distribució, cessió, reproducció, emmagatzematge o comunicació pública total o parcial, ha de comptar amb el consentiment exprés de Valua Travel, S.L.

Així mateix, per accedir a alguns dels serveis que Valua Travel, S.L. ofereix a través del lloc web, haurà proporcionar algunes dades de caràcter personal. En compliment del que estableix el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació de aquestes dades li informem que, mitjançant la complementació dels presents formularis, les seves dades personals quedaran incorporades i seran tractades als fitxers de Valua Travel, S.L. amb la finalitat de poder-li prestar i oferir els nostres serveis així com per informar de les millores del lloc Web.

L’informem també que té la possibilitat en tot moment d’exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació, oposició, limitació i portabilitat de les seves dades de caràcter personal, de manera gratuïta mitjançant correu electrònic a: info@valuatravel.com oa l’adreça : C / Muralla de Sant Llorenç, 37, 4ºart 1a., 08302 – Mataró (Barcelona).