Quina documentació necessito per viatjar?

Ets menor i viatges a l’extranger?

Si ets menor d’edat i viatges sol sense anar acompanyat pels teus progenitors o tutor legal, hauràs de tramitar l’autorització paterna/materna/tutor legal expedida per la Policia, que pot ser realitzada per a qualsevol dels representants legals del menor. Aquest document és obligatori i cal portar l’original durant el viatge.

El tràmit és gratuït, té una validesa que varia en funció de la duració del viatge, i es pot tramitar una declaració de permís de viatge amb una antelació màxima de 30 dies abans de la data de sortida.

Documentació a presentar per a la Declaració de permís de viatge

Per tramitar aquest permís, caldrà que el pare, mare o tutor legal vagi a la comissaria amb la següent documentació:

  • DNI o Passaport dels progenitors o tutors (original i fotocòpia).
  • DNI o Passaport de la persona menor o tutelada (original i fotocòpia).
  • Llibre de família, o certificat equivalent del registre civil, o certificat de naixement de la persona menor, o nomenament com a tutor/a de la persona menor o amb la capacitat modificada judicialment (original i fotocòpia).
On puc tramitar-la?

Pels estudiants amb nacionalitat espanyola aquest document es pot tramitar a qualsevol comissaria dels Mossos d’Esquadra, Guardia Civil o Policia Nacional, sense cita prèvia i l’entreguen al moment.

  • Oficina de Mossos d’Esquadra: Entra a la pàgina web i descarrega’t el document a omplir per tal de sol·licitar l’autorització per viatjar a l’estranger aquí. Lliureu aquesta sol·licitud per triplicat, conjuntament amb els documents anteriors.
  • Oficina de la Policia Nacional o Guardia Civil: Entra a la seu electrònica i descarrega’t el model d’autorització aquí.

En cas de ser d’una altra nacionalitat no espanyola, s’ha de fer la consulta en el consultat ja que depèn de la normativa vigent en el país d’origen.

Per a més informació, consulta el següent enllaç.

Quina documentació necessites pel teu viatge?

Aquí trobaràs tot el què vols saber, sigui quina sigui la teva nacionalitat i destinació:

Nacionalitat Destinació Nacional Destinació Internacional

(Països Schengen)

Destinació Internacional

(Països no Schengen)

Nacionalitat

Espanyola

DNI o passaport en vigor

DNI o passaport en vigor

+ Autorització paterna i/o materna o tutor legal

Passaport en vigor

+ Autorització paterna i/o materna o tutor legal

* Consultar si necessito Visat

Nacionalitat

Europea

Espai Schengen

DNI, passaport o NIE en vigor

DNI o passaport en vigor

+ Autorització paterna i/o materna o tutor (a consultar i tramitar en cas necessari en el consolat del país d’origen)

Passaport en vigor

+ Autorització paterna i/o materna o tutor legal

* Consultar si necessito Visat

Nacionalitat

No Europea

Espai no Schengen

NIE en vigor

Passaport+ NIE en vigor

* Consultar si necessito Visat

(a consultar i tramitar en cas necessari en el consolat del país d’origen l’autorització paterna/materna/tutor)

Passaport en vigor

* Consultar si necessito Visat

(a consultar i tramitar en cas necessari en el consolat del país d’origen l’autorització paterna/materna/tutor)

*Necessito Visat per viatjar?

Consulta amb l’ambaixada o Consulat si es requereix el Visat aquí.

Consulta els països membres de la Unió Europea i de l’Espai Schengen aquí.

Descarrega’t el document sobre la documentació necessària per a viatjar!

IMPORTANT: Per a poder realitzar el viatge, és imprescindible que tots els passatgers tinguin i portin la documentació original, necessària en cada cas i amb la vigència requerida. Valua Travel  declina tota responsabilitat per inobservació de la documentació requerida per al viatge.

RECOMANEM: Tramitar la teva Targeta Sanitària Europea.

I ara a gaudir del viatge sense preocupacions!