Compromís per un turisme sostenible

L’aposta per un turisme responsable

A Valua apostem per la sostenibilitat, iniciem el camí cap a un nou model de turisme responsable de la mà de Biosphere.

Què és Biosphere?

La seva prioritat és la sostenibilitat turística.

A Biosphere desenvolupen certificacions per garantir un equilibri adequat a llarg termini entre les dimensions econòmica, socio-cultural i medi ambiental d’un destí, comportant beneficis significatius per a la pròpia entitat, la societat i el medi ambient.

Assegurant el cumpliment d’una sèrie de requisits basats en els principis de sostenibilitat i millora continua, oferim l’oportunitat a les empreses del sector de dissenyar productes i serveis propis d’un nou model de turisme no agressiu, satisfent les necessitats actuals de clients i usuaris, sense comprometre a les generacions futures.

Certificació Biosphere

El futur del turisme sostenible

Biosphere desenvolupa un sistema privat de certificació voluntària i independent, basat en els principis de la sostenibilitat i millora contínua. Ofereix un gran ventall de certificacions específiques per a cada tipus de negoci ajustades a la seva activitat empresarial.

Valua Travel disposa de la distinció a la adhesió de la certificació  Biosphere de la provincia de Barcelona per a Tour Operadors.

El certificat Biosphere per a tour operadors és una certificaió de sostenibilitat turística dissenyada perquè les entitats d’intermediació turística, agències de viatges i oficines de turisme millorin el seu rendiment i disminueixin els impactes negatius del desenvolupament de la seva activitat, garantitzant l’equilibri adequat entre les dimensions econòmica, socio-cultural i mediambiental.

Institut de Turisme Responsable

La Certificació BIOSPHERE l’otorga l’Institut de Turisme Responsable (ITR), un organisme independent  que neix l’any 1995 amb l’objectiu d’impulsar accions i programes de desenvolupament sostenible en destins i empreses turístiques, són liders en la contribució del turisme al Desenvolupament Sostenible.

Des de Valua oferim la garantia d’equilibri econòmic, socio-cultural i medi ambiental.