X
El número guanyador del sorteig de Vàlua Travel és: 96071